отмереност

отмереност
същ. - равномерност, правилност, ритмичност, симетричност, плавност
същ. - мярка, въздържаност, умереност
същ. - внимание, предпазливост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • внимание — същ. внимателност, съобразителност, съсредоточеност, осторожност, бдителност, грижа, грижливост същ. любознателност, любознание, интерес същ. наблюдение, бдение, надзор същ. уважение, почит, зачитане, респект същ. зоркост същ …   Български синонимен речник

  • плавност — същ. отмереност, ритмичност, грация, грациозност, пластичност същ. гладкост, лекота на говор, дар слово …   Български синонимен речник

  • предпазливост — същ. бдителност, осторожност, зоркост, недоверчивост, резервираност, благоразумие, съобразителност, внимание, внимателност същ. нерешителност, плахост, боязливост, страхливост същ. отмереност същ. грижа, грижи, безпокойство …   Български синонимен речник

  • равномерност — същ. отмереност, правилност, плавност …   Български синонимен речник

  • ритмичност — същ. отмереност, равномерност, правилност …   Български синонимен речник

  • ритъм — същ. мярка, отмереност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”